خدمات و قیمت پلن های سامانه پیامک پورت

لیست پایین در حال به روز رسانی می باشد.

آدرس معتبر نیست!

تضمین ارسال دقیق

برای شما که تجربه کار با ما را ندارید

به صرفه ترین تعرفه پیامک

نسبت به دیگر سایت ها

72 ساعت بازگشت هزینه

در صورت نارضایتی از خدمات

جدول مقایسه مزایا و معایب خطوط

معیار
خط ثابت
1000
2000
3000
5000
ارسال به شماره های فیلتر شده
قابلیت خدماتی سازی خطوط
تغییر به خدماتی با نماد اعتماد
کیفیت ارسال از نظر تحویل به گیرنده
خوب
عالی
عالی
عالی
خوب
گزارش دقیق تحویل به گیرنده
بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی
هزینه ارسال پیامک
خوب
متوسط
متوسط
متوسط
عالی
قیمت مناسب برای خطوط اختصاصی